Search Results - zihinsel becerilerimi geliştiriyorum

Zihinsel Becerilerimi Geliştiriyorum 5-6 Yaş Kavramlar

Zihinsel Becerilerimi Geliştiriyorum Kavramlar

ZBG 5-6 YAŞ KAVRAMLAR KİTABI “Zbg 5-6 Yaş Kavramlar Kitabı”  okul öncesi dönemdeki çocukların; Kavramları kullanarak varlıklar arasında eşleştirme, karşılaştırma, sıralama, gruplama ve sınıflandırma çalışması yapmalarını sağlar.

Read more...

Zihinsel Becerilerimi Geliştiriyorum Dikkat

ZBG 5-6 YAŞ DİKKAT KİTABININ AMACI: Zbg 5-6 Yaş Dikkat Kitabı ile okul öncesi dönemdeki çocukların; Dikkat becerilerini kullanarak görsel eşleştirme ve ayırt etme çalışması yapmalarını sağlar.

Read more...

Zihinsel Becerilerimi Geliştiriyorum 3-4 Yaş Kavramlar

“Zbg 3-4 Yaş Kavramlar Kitabı”  okul öncesi dönemdeki çocukların; Güncel MEB okul öncesi programında yer alan renk, boyut, miktar, yön, mekânda konum, sayma, duyu, duygu, zaman ve zıt kavram gruplarını tanımaları ve doğru kullanmalarını sağlar.

Read more...

Zihinsel Becerilerimi Geliştiriyorum Serisi Dikkat

“Zbg 3-4 Yaş Dikkat Kitabı” ile okul öncesi dönemdeki çocukların; Üst düzey düşünme, dikkat ve odaklanma becerilerini aktif kılmaları; Dikkat becerilerini kullanarak görsel eşleştirme ve ayırt etme çalışması yapmaları; Görsel kopyalama ve tamamlama gelişimlerini destekleyecekleri eğlenceli etkinliklerle tanışmaları; Şekil-zemin ilişkisini kurmaları; sözel-görsel bağlantı kurma çalışması yapmaları; Parça bütün ilişkilerini içeren uygulamalar yaparak analiz ve sentez...

Read more...

Zihinsel Becerilerimi Geliştiriyorum Serisi Çizgi

Kitap Tanıtım Yazısı : ZBG-ZİHİNSEL BECERİLERİMİ GELİŞTİRİYORUM SERİSİ; Okul öncesi dönemdeki çocukların Kavram kitapları ile dil gelişimleri ve bilişsel gelişimlerini, Dikkat kitapları ile dikkat, konsantrasyon ve hafıza yeterliliklerini, Matematik kitapları ile matematiksel düşünme becerilerini, Çizgi kitapları ile psikomotor yeteneklerini, çok yönlü olarak destekleyecek etkinlik kitaplarından oluşan bir settir. ZBG 3-4 YAŞ ÇİZGİ KİTABININ AMACI: Okul öncesi dönemdeki çocukların; “Zihinsel Becerileri”ni...

Read more...

Okul Öncesinde Matematik

Okul öncesinde matematik eğitimi, ilerleyen yıllarda kazanılacak matematik becerilerinin temelini oluşturur. Bu yıllarda çocukların matematikle ilgili hiçbir ön yargısı yoktur. Dolayısıyla çocuklara evde, okulda, parkta, markette, arabada kısacası her yerde temel matematik kavramlarını doğal bir akışla öğretebilirsiniz. Örneğin markette ağır ve hafif şişeleri ya da paketleri taşıyıp karşılaştırmasını sağlayabilirsiniz. Yolda...

Read more...

Çocuklara Kitap Okumanın Önemi

Hayatının ilk yıllarındaki çocuklara kitap okumanın önemi büyüktür. Çünkü çocuk kitapları, bu minik insanlar için birer keşif aracıdır. Henüz şahidi olmadıkları veya deneyimlemedikleri varlıklar, olaylar, durumlar ve duygularla kitaplar sayesinde tanışırlar. Çocuk atlasları, popüler bilim kitapları, çocuk ansiklopedileri, hikâye ve masal kitapları eğlence, merak ve keşif dolu birer dünya gibidir. Doğru...

Read more...