Çocuk Şarkılarının Eğitimdeki Önemi

Çocuk Şarkılarının Eğitimdeki Önemi

Çocuk Şarkılarının Eğitimdeki Önemi

Çocuk şarkılarının eğitimdeki önemi büyüktür. Müziği kullanarak herhangi bir konuyu çocuklara aktarabilir, öğretebilirsiniz. Çünkü müzik evrensel ve kullanışlı bir dildir.

Çocuklara bir değeri de bir matematik kazanımını da rahatlıkla müzik aracılığıyla aktarabilirsiniz. Hatta ahenkli ve ritmik olması itibariyle müzik diliyle bu aktarımları yapmanız daha kalıcı bir öğrenmeyi sağlar.

Müzik ve dolayısıyla çocuk şarkıları, kalıcı öğrenmeyi sağladığı gibi bilgiyi üretme ve kendi müktesebatını inşa etme becerisini de çocuklara kazandırır. Üretkenliği geliştirir. Çocuk şarkılarının eğitimdeki önemini; dil gelişimine, bilişsel gelişime ve sosyal-duygusal gelişime katkıları yönüyle değerlendirebilirsiniz.

Araştırmalar, özellikle erken yaşlarda müzik eğitiminin kendini ifade etme becerisini geliştirdiğini ortaya koymuştur. Aynı zamanda problem çözme becerilerini geliştirdiğini, iş birliği ve doğru iletişim kurma gibi sosyal becerilere de katkıda bulunduğunu göstermiştir. Özellikle bir müzik aleti çalmak, çocuğun hafıza ve dikkatini geliştirir; el göz koordinasyonunu artırır.

Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi

Erken çocuklukta müzik eğitimi deyince akla sadece çocuk şarkıları söyleme veya bir enstrüman çalma gelmemelidir.
Kendi vücudunu ya da çevredeki materyalleri kullanarak ses üretme, müzik eğitiminin bir parçasıdır. Doğadaki ve çevredeki sesleri ayırt etme, müzik etkinliklerindendir. Aynı şekilde nefes açma çalışmaları, müzik etkinliklerindendir. Müzikli öykü ve dramatizasyon çalışmaları da çocuğun duygularını anlamasına ve aktarmasına yardımcı olan etkinliklerdir. Ritim çalışmaları, müzik eğitiminde önemli bir yer tutar. Montessori yaklaşımına göre “Her şey ritimle başlar.” Bu nedenle Montessori eğitiminde müziğe büyük önem verilir.
Özellikle müzikal zekâsı gelişmiş çocuklar için müzik aynı zamanda bir mutluluk kaynağıdır. Kaliteli çocuk şarkılarının eğitimdeki önemi, çeşitli gelişim alanlarını desteklemesiyle ilgilidir. Bu şarkılar bir yandan da çocuğun stresini azaltır, rahatlamasını sağlar, hayatına mutluluk ve neşe katar.

Çocuk Şarkılarının Özellikleri

Çocuk şarkılarının özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Çocuk şarkıları, ritimleri ve melodileriyle çocukların seveceği özellikte olmalıdır.
  • Çocukların kolayca söyleyebileceği nitelikte olmalıdır. Çocukları söylerken zorlayan şarkılar onları sıkabilir.
  • Şarkı sözlerinin pedagojik ilkelere uygun olması, çocuklarda olumsuz duygu ve düşünceler uyandırmaması gerekir.
  • Eğiticiliğin yanında eğlenceli olmayı da hedeflemelidir.

Birbirinden eğlenceli ve eğitici çocuk şarkıları için Niha Çocuk TV‘yi tıklayabilirsiniz.

Yazan: Niha Çocuk Yayın Kurulu

Share this post