Çocuklara Kitap Okumanın Önemi

Çocuklara Kitap Okumanın Önemi

Çocuklara Kitap Okumanın Önemi

Hayatının ilk yıllarındaki çocuklara kitap okumanın önemi büyüktür. Çünkü çocuk kitapları, bu minik insanlar için birer keşif aracıdır. Henüz şahidi olmadıkları veya deneyimlemedikleri varlıklar, olaylar, durumlar ve duygularla kitaplar sayesinde tanışırlar. Çocuk atlasları, popüler bilim kitapları, çocuk ansiklopedileri, hikâye ve masal kitapları eğlence, merak ve keşif dolu birer dünya gibidir.

Doğru çocuk kitapları; sadece çocuklara değil çoğu zaman yetişkinlere de yol gösterir. Herhangi bir konuda çocuğuna nasıl davranacağını bilmeyen ebeveynler de doğru çocuk kitaplarından çok şey öğrenir. Örneğin kardeş kıskançlığı karşısında ne yapacağını bilmeyen bir ebeveyn, nitelikli bir hikâye kitabından yararlanabilir. Aynı şekilde öfke sorunu olan çocuğuna nasıl yaklaşması gerektiğini bir masaldan öğrenir. Ya da evrensel değerleri hikâyeler sayesinde daha rahat aktarır.

Çocuklara kitap okumanın önemi konusunda şu maddeleri de sıralayabiliriz:

 • Dil gelişimine katkıda bulunur.
 • Hayal dünyasını zenginleştirir.
 • Farklı ve üretici düşünme becerilerini geliştirir.
 • Dikkat ve konsantrasyonu destekler.
 • Yazma kabiliyetini geliştirir.
 • Kelime hazinesini zenginleştirir. Kelime hazinesi zenginleşen çocuğun öğrenme potansiyeli de artar.

Aktivite Kitapları Ne İşe Yarar?

Peki çocukların çok sevdiği bir kitap kategorisi olan aktivite kitapları ne işe yarar?

 • Genel olarak aktivite, etkinlik, alıştırma kitabı gibi isimlerle anılan bu kitaplar da çocuklara kitap sevgisi kazandırır.
 • Aynı zamanda onları çeşitli gelişim alanlarında destekler.
 • Bu kategorinin de “doğru” kitaplarıyla tanışan çocuklar, seviyelerine uygun kazanımlar elde eder.
 • Yaparak yaşayarak öğrenmek erken çocukluğun olmazsa olmazıdır. Örneğin erken çocukluk döneminde oyunlarla matematik eğitimine ilk adımları atmak çok önemlidir. Çocuğun yakın çevresindeki objeler aracılığıyla sayma, sıralama, örüntü, artırma ve eksiltme yapma gibi kazanımları elde etmesi, öğrenmenin temellerini oluşturur. Seviyeye uygun matematik kazanımlarını veren bir okul öncesi matematik kitabı da çocuğu bu konuda destekler.
 • Doğru bir kodlama kitabı, çocuğun algoritmik ve analitik düşünme becerilerini geliştirir. Aynı zamanda bilim ve teknoloji okuryazarlığına faydalı bir ilk adım atmasını sağlar.
 • Doğru bir çizgi kitabı, çocuğun küçük kas gelişimine ve ilkokul hazır bulunuşluğuna fayda sağlar.
 • İyi bir dikkat kitabı, çocuğun odaklanma, konsantrasyon ve dikkatini sürdürme gibi becerilerini geliştirir.

Çocuklara Kitap Okumanın Önemi 2

Nitelikli Aktivite Kitaplarının Özellikleri Nelerdir?

Nitelikli aktivite kitaplarının özellikleri nelerdir? Okul öncesi matematik, kodlama, ses, harf, çizgi, kavram ve dikkat gibi kitaplar nasıl olmalıdır?

 • Öncelikle eğlenceli olmalıdır. Çünkü bir çocuğun hayatının odağında oyun vardır. Dolayısıyla kitaplar da en az oyun oynamak kadar eğlenceli ve ilgi uyandırıcı olmalıdır. Hangi kazanım olursa olsun çocuğun eğlenerek kazanması esas alınmalıdır.
 • Okul öncesi eğitim evrenseldir. Bu nedenle bir okul öncesi aktivite kitabı da farklı evrensel eğitim yaklaşımlarından faydalanmalıdır.
 • Hem çocukların birden fazla gelişim alanını destekleyecek kadar nitelikli ve dolu dolu hem de karmaşadan uzak olmalıdır.
 • Çocuğa farklı düşünmeyi ve varlıklarla olaylara farklı bir bakış açısıyla bakmayı telkin etmelidir.
 • Çocuğun kendi bireyselliğine, ilgi ve yeteneklerine uygun ögeler bulmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır.
 • Çocuklar resimleri okur. Bu nedenle aktivite kitaplarında resimlerin niteliği çok önemlidir. Çocuk dünyasına uygun şekilde resimlenmiş kitaplar, hayal dünyasını ve ileri düzey düşünme becerilerini geliştirir.
 • Pedagojik ilkelere uygun olmalıdır. Çocuklar için mahzurlu olabilecek metin ve görseller içermemelidir.
 • Bütün bunların yanında doğru çocuk kitabında baskı kalitesini de unutmamak gerekir. Görselleri güzel şekilde gösteren, çabuk yırtılmayan ve boyama-çizme sonucu arka tarafında iz bırakmayan sayfalardan oluşan bir baskının önemi büyüktür.

Çocukların kitap seçimleri yapılırken bu hususlara dikkat etmek, bu minik insanların kitapla olan ilişkilerinin doğru bir zemine oturmasını sağlar.

Çocuklara Kitap Okumanın Önemi 3

Yazan: Fethiye Tunç

Share this post